Innovative Entrepreneurship Center VNU-HCM

Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM (IEC) là đơn vị có chức năng đào tạo, nghiên cứu, triển khai các dịch vụ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và đầu tư. Nhằm thúc đẩy hình hình thành và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có tiềm năng tăng trưởng cao dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

Chức năng

Nhiệm vụ

Kết nối môi trường đại học với các doanh nghiệp khởi nghiệp để thúc đẩy chuyển giao kiến thức; tạo điều kiện cho họ tiếp cận và sử dụng các cơ sở vật chất nghiên cứu phục vụ cho việc phát triển sản phẩm và dịch vụ.

Cung cấp các dịch vụ phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp, kết nối, hợp tác với các bên liên quan trong hệ sinh thái khởi nghiệp.

Thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ và tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn liên quan đến đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do ĐHQG-HCM và Khu CNPM giao.

Xây dựng môi trường tổng thể, với các chương trình, hoạt động đa dạng được tổ chức hệ thống nhằm tạo điều kiện để sinh viên trực tiếp trải nghiệm, tự nhận thức, học tập nâng cao năng lực về quản trị các dự án khởi nghiệp

Cung ứng các dịch vụ liên quan đến quản trị doanh nghiệp như: marketing, bán hàng, tuyển dụng, quản trị tài sản trí tuệ,... cho các tổ chức, doanh nghiệp.

TRUNG TÂM KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
ĐHQG-HCM (IEC)

http://bit.ly/StartupEcosystem_YoutubeChannel

Phòng I.101, Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM

(84) (28) 372 444 04

Email: iec@vnu-itp.edu.vn

https://www.facebook.com/trungtamkhoinghiepDHQGHCM/